Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

W Bibliotece Raczyńskich

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Z  W I Z Y T Ą   uR A C Z Y Ń S K I C H



Biblioteka Raczyńskich powstała z fundacji Edwarda hrabiego Raczyńskiego (1786-1845), 

wielkopolskiego magnata, działacza społecznego, mecenasa sztuki i nauki, autora i wydawcy.

Otwarcie Biblioteki nastąpiło 5 maja 1829 r.

w specjalnie dla niej wzniesionym budynku przy dzisiejszym placu Wolności 19

Od 1968 r. Biblioteka Raczyńskich posiada status biblioteki naukowej.

Najcenniejszą część jej zasobu stanowią zbiory specjalne.

Składają się na nie rękopisy, stare druki,kartografia, grafika, fotografie, nagrania video i mikrofilmy. 


KARTKA Z PAMIĘTNIKA SZÓSTOKLASISTY

Otwierając ciężkie drzwi Biblioteki Raczyńskich, przenosimy się w  czasie.

Tu, po drugiej stronie, panuje chłód, chłód przeszłości. Piasek w klepsydrze

przesypuje się między pokoleniami. Dziś jesteśmy tacy mali jak ziarenka piasku.

Czas miota ludźmi, porywa, unosi, rzuca w nieznane.

„Gdzie nas uniosą wichry historii”- zastanawiamy się, wpatrując w pamiątki

przeszłości. Historia odbija się w zwierciadle czasu. Czujemy, że na naszych

barkach spoczywa ciężar odpowiedzialności zapisanej na pożółkłych kartach.


Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content