Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Projekt CZAS NA ZDROWIE

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Podziękowania


Zakończyliśmy drugi etap projektu edukacyjnego „Czas na Zdrowie”. W imieniu zaangażowanej w projekt młodzieży naszej szkoły oraz swoim własnym, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festynu Zdrowia (efekt finalny), który odbył się 8 czerwca 2013 roku na terenie SP 11. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich pracowników „Jedenastki” za nieoceniony wkład czasu i pracy podczas imprezy. Dziękuję również rodzicom niezwykle aktywnie wspierającym nasze działania poprzez przygotowanie strefy zdrowej żywności oraz zorganizowanie atrakcyjnych nagród dla uczestników zabaw sportowych. Także uczniom naszej szkoły, ich rodzinom i mieszkańcom osiedla za liczne przybycie i włączenie się do wspólnej zabawy.


Koordynator projektu „Czas na Zdrowie”
Alicja Wyrzykiewicz
 


Nasza szkoła bierze udział w projekcie CZAS NA ZDROWIE.

Jest to wspaniała inicjatywa pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  oraz przez Rzecznika Praw Dziecka.

Praktycznie codziennie mają miejsce wydarzenia związane z tym projektem.

Od 15 – 18.04 odbywała się poranna gimnastyka, powtórka była w czasie długiej przerwy.

Odbył się również  happening promujący prozdrowotną inicjatywę.

Dla uczniów szkoły koledzy biorący udział w projekcie zorganizowali pokaz prezentacji „Czas na zdrowie”.

Akcję zwieńczy Festyn 8.06, w którym również na zdrowo i wesoło będziemy brali udział.

Zapraszam do szkolnej GALERII na fotorelację z dotychczasowych działań.

Scenariusz festynu „Czas na zdrowie”.

Festyn planowany jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu wraz z rodzinami, a także społeczności lokalnej.
Miejsce: teren szkoły.
Termin: 8 czerwca 2013 r.
Cel główny: propagowanie idei zdrowego stylu życia.
Cele szczegółowe: uczeń
– kształtuje zachowania prozdrowotne
– wdraża się do aktywnego spędzania czasu wolnego
– integruje się z koleżeństwem w różnym wieku oraz ich rodzinami i społecznością lokalną
– edukuje się poprzez zabawę
– uczy się zdrowej rywalizacji


Regulamin:
– obowiązują stroje sportowe oraz numery i karty startowe
– uczniowie zaliczają konkurencje w 8 punktach i potwierdzają udział na kartach startowych
– zaliczenie wszystkich konkurencji kwalifikuje do udziału w losowaniu nagrody na zakończenie festynu
– podczas projekcji filmów nad zespołami klasowymi opiekę sprawują wychowawcy klas IV – VI
– korzystanie z pozostałych atrakcji uczniowie planują sobie według własnego uznania
– konkurencje sportowe zabezpieczają dwuosobowe zespoły nauczycieli
– wychowawcy klas młodszych sprawują opiekę nad swoimi wychowankami podczas całej imprezy

Planowany przebieg:
9:30
 uroczyste otwarcie festynu wspólnym puszczaniem baniek mydlanych, powitanie gości honorowych, rozdysponowanie numerów i kart startowych (z planem rozmieszczenia stanowisk sportowych) dla wszystkich uczestników, zapowiedź losowania nagród dla uczniów systematycznie uczestniczących w przygotowanych konkurencjach punktowych.

9:50 taneczna rozgrzewka – prowadzenie Zuzia i Majka

10:00 start maratonu rodzinnego wokół osiedla (odpowiedzialny nauczyciel WF) . Po zakończeniu maratonu ok. godz. 10:30 – rozpoczęcie panelu dyskusyjnego z udziałem zaproszonych gości oraz grupy uczniów  reprezentujących szkołę (czas trwania ok. 15 min., koordynator – p. Dyrektor)

10:10 możliwość skorzystania z atrakcji festynowych w III modułach:

– strefa projekcji filmów „Śmietnik w mojej głowie” (pracownia informatyczna, koordynuje nauczyciel przyrody)

11:00 uczniowie klas IV
11:20 uczniowie klas V
11:40 uczniowie klas VI

W dniu festynu pokażemy dwa filmy na każdym poziomie. Po projekcji wszyscy uczniowie uczestniczą w konkursie związanym ze zdrowym stylem życia (dla zwycięzców przewidziane nagrody). Następnie zespoły w poziomach udają się na boisko szkolne celem rozegrania klasowego konkursu w przeciąganiu liny.
Pozostałe filmy zaproponujemy do obejrzenia w ramach lekcji wychowawczych (ewentualnie przyrody), w ostatnim tygodniu przed festynem, jako jego reklamę oraz zapowiedź konkursu.

– strefa zdrowej żywności (odpowiedzialni za przygotowanie sprzętu do przygotowania i serwowania posiłków – przedstawiciele rodziców)

stoisko pozyskanych do współpracy producentów zdrowej żywności
stoisko ze zdrowymi frykasami przygotowanymi przez rodziców
punkt rozdziału wody mineralnej i soków dla wszystkich uczniów sponsorowanych przez Radę Rodziców

Przy stoiskach rozdawane będą ulotki, przygotowane przez uczniów udzielających się w projekcie, z ciekawymi przepisami na zdrowe potrawy.

– strefa konkurencji sportowych

konkurencje punktowane: skok w dal, przejście nad 3 piłkami z książką na głowie, rzuty ringo do celu, strzały do bramki, rzuty do kosza, slalom kijem hokejowym zakończony strzałem, skoki przez skakankę, hula – hop. (stanowiska zabezpiecza 2 nauczycieli wg planu przygotowanego przez z-cę Dyrektora, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji)

pozostałe zabawy sportowe:
konkurs przeciągania liny rodzice – nauczyciele, tor przeszkód dla klas I – III, nordic walking dla małych i dużych (organizują i koordynują nauczyciele WF)

Podczas trwania festynu istnieje możliwość udziału w pokazach i atrakcjach dodatkowych:
pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz straży pożarnej, pokaz sztuk walki, pokaz zwierząt z małego zoo, pokaz i nauka gry w tenisa ziemnego, hokeja i rugby, pokaz latawców, rysowanie kredą dla dzieci z zerówki i klas I.

12:00 konkurs przeciągania liny rodzice – nauczyciele

12:30 losowanie nagród dla wytrwałych uczestników konkurencji sportowych (przygotowanie nagród – p. Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców)

13:00 rozpoczęcie meczu piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami nauczycieli i uczniów o Puchar Dyrektora Szkoły

13:30 zakończenie festynu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content