Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Projekt Mały Medyk

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Projekt Uniwersytet Młodego Odkrywcy realizowany jest w ramach programu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z zakresu popularyzacji nauk o życiu wśród dzieci ze szkół podstawowych „Mały Medyk”. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym celem projektu jest wspieranie aktywności poznawczej i rozwoju potencjału naukowego dzieci i młodzieży poprzez popularyzację nauki i badań naukowych.

Cele szczegółowe obejmują:

* Umożliwianie uczniom kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami;

* Rozwijanie pasji naukowych u dzieci, inspirowanie ich do twórczego myślenie oraz umożliwienie dzielenia się wiedza i osiągnięciami ze swoimi rówieśnikami;

* Zainteresowanie naukami medycznymi i przekazanie podstaw metod badawczych;

* Promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych;

* Popularyzacja wiedzy z zakresu: anatomii człowieka i funkcjonowania organizmu, ratownictwa medycznego, diagnostyki i leczenia chorób, profilaktyki, farmacji.

* Integracja społeczności lokalnej/szkół oraz umożliwienie wymiany doświadczeń edukacyjnych.


Rok szkolny 2019/20 klasy 5c i 5d

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content