Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Projekt SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

PODSUMOWANIE II EDYCJI PROJEKTU

„SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

Z dniem 1.12.2018r. zakończyła się realizacja sportowych zadań II edycji

 „Projekt  Szkolny Klub Sportowy”.  W tym działaniu uczestniczyło w naszej szkole 50 dzieci z klas młodszych w dwóch grupach – „Gry i zabawy drużynowe” prowadzone przez J. Stęplowską 
i „Gry i zabawy lekkoatletyczne” prowadzone przez A. Gumnego.

Dzieci rozwijały swoją sprawność fizyczną, bawiły się, poznawały nowe zabawy i gry, uczyły się współzawodnictwa. 

Udział naszej szkoły jest cząstką wielkiego ogólnopolskiego przedsięwzięcia usprawniania dzieci i młodzieży.

PROJEKT W LICZBACH:

348 492  –   LICZBA UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE

17 801    –    LICZBA GRUP

100%      –    UCZESTNICZĄCYCH  POWIATÓW

1 070 059  –  LICZBA ZREALIZOWANYCH ZAJĘĆ W PROGRAMIE

15 770   –     LICZBA NAUCZYCIELIW PROGRAMIE

94%       –      GMIN W PROGRAMIE

SP 11 została zgłoszona do III edycji programu „Projekt Szkolny Klub Sportowy”. 

Od stycznia 2019r zapraszamy do dalszej sportowej zabawy.

                                                Jolanta  Stęplowska i Andrzej Gumny

Z dniem 2.01.2018r. pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Szkolnego Związku Sportowego realizowana jest II Edycja zajęć sportowych w ramach „ Projekt Szkolny  Klub Sportowy” i trwać będzie do 1.12.2018r z przerwą  w ferie zimowe i w czasie letnich wakacji.

Po wakacyjnej przerwie od 03.09.2018r. zajęcia  odbywają się w

 poniedziałki,  w godz. od 1430 do 1530

  piątki    od godz 1345 do godz 14 45

PROJEKT  „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

Program „Szkolny Klub Sportowy” pod patronatem Ministerstwa Sportu i Rekreacji   jest skierowany do uczniów  wszystkich typów szkół.  Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Celem programu:

kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,

poprawa sprawności fizycznej w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,

promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,

tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.


Zadania projektowe w naszej szkole realizowane są od  miesiąca stycznia do grudnia 2017r. Zajęcia odbywają dwa razy w tygodniu po 60 min.  Przeznaczonych jest do wypracowania 70 godzin. ( w celu wypracowania godzin w m-c wrześniu i październiku zajęcia odbywały się 3x w tygodniu po 60min).

Uczestniczą w nich dzieci od klasy II do VI, jednak z przewagą uczniów klas II, III, VI.

Oferta zajęć to „ Zabawy i gry drużynowe” prowadzone przez J. Stęplowską i „Gry i zabawy lekkoatletyczne” przez A. Gumnego. W grupie pierwszej łącznie zapisanych  w obu edycjach jest 38 uczniów. Średnio uczestniczących w zajęciach 16 -18 osób.

W grupie II łącznie zapisanych zostało 43 a w zajęciach uczestniczy 14- 16.

Po edycji wiosennej wielu uczniów zrezygnowało w udziału w tych zajęciach z różnych powodów, między innymi z przejścia do klasy sportowej.

Do edycji jesiennej zgłosili się uczniowie z wiosennej i przybyło wielu nowych. Uczestnictwo w zajęciach jest za zgodą rodziców, którzy również zobowiązani są do wypełnienia deklaracji ubezpieczeniowej.

Liczne uczestnictwo dzieci, zaangażowanie w zajęcia, radość, zauważalny rozwój sprawności daje dużą satysfakcję z prowadzonych zajęć.


PROJEKT   „ SZKOLNY  KLUB  SPORTOWY”   W LICZBACH

260 000      LICZBA UCZESTNIKÓW  W PROJEKCIE

14 000        LICZBA GRUP  W PROJEKCIE

13 000        LICZBA NAUCZYCIELI  W PROJEKCIE

530 000       LICZBA ZAJĘĆ  W PROJEKCIE


Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content