Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

PBO 2023 – zgłoszenie projektu:  „Ekologiczne strefy nauki i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu”.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content