Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

„Pan Cogito a perła” Zbigniewa Herberta w 8D

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

„Pan Cogito a perła” Zbigniewa Herberta metodą Lego-Logos w 8D. Któż nie słyszał kartezjańskiego „cogito ergo sum” (my­ślę, więc je­stem)? To właśnie temu zdaniu Pan Cogito zawdzięcza swoje imię. Po­stać stworzona przez poetę po­tra­fi sa­mo­dziel­nie my­śleć i po­sia­da sil­ny krę­go­słup mo­ral­ny, po­zo­sta­je wier­ny, wy­zna­wa­nym przez sie­bie ide­ałom. Patrząc wstecz, spo­strze­ga, że w mło­do­ści był ide­ali­stą. Uczniowie mierzyli się z interpretacją utworu, budując konstrukcje z klocków LEGO. Powstały ciekawe odczytania utworu.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content