Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

NASZ MISTRZ MATEMATYKI

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Najwyższe osiągnięcia uczniów zawsze napawają nas dumą.

Warto zatem podkreślić, że obecny rok szkolny jest wyjątkowy dla Aleksandra Dembnego, ucznia klasy 6b.

Jego osiągnięcia zasługują na wielkie uznanie i gratulacje. Udział w licznych konkursach matematycznych za każdym razem przynosił Olkowi osiąganie wymarzonych celów i najwyższych wyników. Dzięki temu z silną motywacją odnajdywał w swych zasobach pokłady chęci i zapału, które mobilizowały go do dalszego wysiłku.

Ogromna praca i motywacja Olka oraz pomoc i wsparcie nauczycielki matematyki, na które mógł zawsze liczyć, okazały się kluczem do sukcesu.

Z przyjemnością przedstawiamy najważniejsze osiągnięcia Aleksandra Dembnego w tym roku szkolnym:

18-19 marca reprezentował szkołę w finale Olimpiady Matematycznej Juniorów w Warszawie, gdzie zdobył tytuł Finalisty Olimpiady i wygrał udział w obozie naukowym.

Jednocześnie uzyskany tytuł przynosi wiele dodatkowych korzyści. Nasz finalista olimpiady (OMJ) otrzyma ocenę celującą z matematyki na koniec roku szkolnego, będzie zwolniony w przyszłości z egzaminu ośmioklasisty z matematyki oraz może wybrać dowolną, najlepszą dla siebie szkołę średnią, w której będzie kontynuował naukę.

Przypomnijmy, że Olimpiada Matematyczna Juniorów jest ogólnopolskim współzawodnictwem o wysokim standardzie merytorycznym adresowanym do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Zawody OMJ są trójstopniowe i polegają na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych w wyznaczonym miejscu i czasie.

Celem Olimpiady Matematycznej Juniorów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkolnej, poszukiwanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Ponadto:

22 kwietnia Aleksander odebrał zaszczytny tytuł Laureata za zajęcie II miejsca w kategorii matematyka w XXX Konkursie dla Uczniów Szkół Podstawowych Złota Żaba 2022/2023 organizowanego przez fundację EKOS.

25 kwietnia odebrał dyplom Laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Dodatkowo nasz uczeń osiągnął prestiżowe tytuły:

Laureata l stopnia w Olimpiadzie Matematycznej Olimpus w sesji jesiennej.

Laureata l stopnia w Olimpiadzie Matematycznej Olimpus w sesji zimowej.

Laureata l stopnia w Olimpiadzie Zadania Logiczne Olimpus.

Matematyka jest kluczem do wiedzy i umiejętności każdego człowieka, dlatego określana jest mianem królowej nauk. Aleksander Dembny z klasy 6b w tym roku szkolnym wielokrotnie sięgnął po ten klucz i otworzył drzwi do wspaniałego królestwa matematyki zdobywając najwyższe laury i prestiżowe nagrody.

Dlatego z całą mocą gratulujemy Olkowi wielkich osiągnięć i dziękujemy pani Monice Kos, która z wiedzą, oddaniem i poświęceniem przygotowywała go do rozwiązywania nawet najtrudniejszych zagadnień matematycznych.

VIVAT ACADEMIA, VIVANT PROFESSORES!

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content