Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Unijne wsparcie dla SP11

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Nasza szkoła, w ramach przyznanej na lata 2022-2027 akredytacji, otrzymała dofinansowanie w sektorze Edukacja szkolna w ramach Akcji 1 „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”. Budżet przyznany naszej szkole to 69 713 euro. Dofinansowanie przeznaczone jest na okres 15 miesięcy (01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.). Przyznane fundusze planujemy przeznaczyć m.in. na organizację zagranicznych kursów językowych oraz metodycznych dla 21 nauczycieli oraz 3 pracowników administracji i obsługi naszej szkoły.

Decyzja o przyznaniu środków została podjęta przez Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności 13 czerwca 2023 r.

Akredytacja daje możliwość corocznego finansowania naszych działań do 2027 roku. Jest to kolejny krok do umiędzynarodowienia i podniesienia jakości kształcenia w naszej szkole. Stawiamy na wykształconą kadrę pedagogiczną.

Koordynatorem projektu w programie Erasmus+ w naszej szkole jest nauczycielka matematyki pani mgr Monika Kos.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content