Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

NASZA SZKOŁA I POZNAŃ UZALEŻNIONY OD PROFILAKTYKI – Erasmus+

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Uczniowie klasy 7b, 7c, 8a oraz 8x uczestniczą w tym roku szkolnym w realizacji projektu „Poznań uzależniony od Profilaktyki”.

Ideą projektu jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania sposobami blokowania chęci eksperymentowania z alkoholem i ze środkami psychoaktywnymi poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów na bodźce pozytywne takie jak taniec, sport, aktywność artystyczna i inne.

Głównym celem jest zatem propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień oraz budowania świadomości konsekwencji nadużywania alkoholu, dopalaczy i narkotyków.

Adresatem tego projektu jest do młodzieży w wieku 13-18 lat, która w sposób szczególny zagrożona jest obecnością czynników ryzyka związanych z używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych substancji psychoaktywnych.

W I semestrze roku szkolnego młodzież uczestniczy w webinariach, które są prowadzone przez specjalistów, zajmujących się problematyką uzależnień. Są to między innymi: „Hejt w Internecie- opowieść o mocy słów”; „Żonglowanie emocjami”; „Konsekwencje spożywania/nadużywania substancji psychoaktywnych”.

Projekt ten realizujemy z wykorzystaniem kompetencji metodycznych, językowych i kulturowych w ramach programu Erasmus+ „Nasza Europa” finansowanego ze środków Unii Europejskiej współpracując z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, a także z Policją, Przedstawicielami placówek leczenia odwykowego oraz organizacjami pozarządowymi.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub FRSE. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Fotorelacja w galerii

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content