Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Sukces Aleksandra Dembnego

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

16-17 marca Aleksander Dembny z klasy 7b reprezentował szkołę w finale Olimpiady Matematycznej Juniorów w Warszawie, gdzie zdobył tytuł Laureata I stopnia Olimpiady i wygrał udział w obozie naukowym 9-26.03.2024r. oraz stypendium Fundacji mBanku.

Jednocześnie uzyskany tytuł przynosi wiele dodatkowych korzyści. Nasz finalista olimpiady (OMJ) otrzyma ocenę celującą z matematyki na koniec roku szkolnego, będzie zwolniony w przyszłości z egzaminu ośmioklasisty z matematyki oraz może wybrać dowolną, najlepszą dla siebie szkołę średnią, w której będzie kontynuował naukę.

Przypomnijmy, że Olimpiada Matematyczna Juniorów jest ogólnopolskim współzawodnictwem o wysokim standardzie merytorycznym adresowanym do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Zawody OMJ są trójstopniowe i polegają na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych w wyznaczonym miejscu i czasie.

Celem Olimpiady Matematycznej Juniorów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkolnej, poszukiwanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Ogromne gratulacje!

Fotorelacja w galerii

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content