Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Historia i hymn szkoły

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Szkoła Podstawowa nr 11 ma długą historię. Od 1982 roku budynek szkoły mieści się na osiedlu Wichrowe Wzgórze na Winogradach. Ale historia szkoły jest zdecydowanie dłuższa. Pierwsza wzmianka o chacie wiejskiej we wsi Wilda, która dała początek Szkole nr 11, znajduje się w Kronice wildeckiej z przełomu XIX i XX wieku.

Szkoła XI na Wildzie (lata od 1900 do 1939)

***************

Okres II wojny światowej (1939-1945)

***************

Szkoła 11 na Łazarzu (lata od 1945 do 1968)

****************

Szkoła 11 w dzielnicy Grunwald Północ (lata od 1968 do 1982)

****************

Szkoła 11 na Winogradach (od 1982 r.)

Zdjęcie ze strony Facebook „Stary Poznań”: os. Kosmonautów i Kraju Rad, lata 70.

 • Szkoła na os. Wichrowe Wzgórze 119 (wtedy os. Kraju Rad) oddana została do użytku w 1982 roku.
 • We wrześniu rok szkolny 1982/83 zainaugurowało 1500 uczniów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1982/1983, pan dyrektor Józef Pielachowski wita wszystkich w Szkole Podstawowej nr 11 na os. Kraju Rad

Rozpoczęcie roku szkolnego 1982/1983, uczniowie pierwszy raz wchodzą do budynku nowo otwartej szkoły

 • Wcześniej (25 sierpnia 1982 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez pana dyrektora mgr Józefa Pielachowskiego (Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan), (publikacje), w którym uczestniczyło 70 nauczycieli.
 • Wicedyrektorkami szkoły były panie Lucyna Juszczak i Zofia Ludek.

 • Pierwszym pedagogiem szkolnym była pani Elżbieta Przybylska.
 • Szkolną bibliotekę organizowały panie: Alicja Jańczak (I semestr, potem nauczycielka j. polskiego), Anna Sypniewska i Anna Chmielewska (od II semestru).
 • W październiku 1982 roku nastąpiło otwarcie stołówki szkolnej.
 • Pierwszą kierowniczką półinternatu (świetlicy) była pani Maria Kucińska.
 • 13 października 1982 roku odbyło się pierwsze ślubowanie uczniów klas pierwszych (oryginalny tekst przyrzeczenia):

„My, uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 11 nauczycielom przyrzekamy:

– uczyć się pilnie od pierwszych dni nauki w szkole

– sumiennie wywiązywać się z obowiązków szkolnych

– godnie reprezentować imię naszej szkoły wszędzie tam, gdzie będziemy się znajdować.

Rodzicom obiecujemy:

– nie sprawiać kłopotów w szkole i w domu

– wypełniać każde ich życzenie w miarę swoich możliwości

– bardzo dobrą nauką zasłużyć na uśmiech i ciepły gest mamy i taty.

Ojczyźnie ślubujemy:

– swoją postawą w szkole i w domu zasłużyć sobie na miano małego, lecz dzielnego Polaka”.

 • Pierwszym przewodniczącym Rady Rodziców został pan inż. Franciszek Gattner.
 • 14 października 1982 – pierwsze świętowanie Dnia Edukacji Narodowej – podczas spotkania nauczycieli pan dyrektor Pielachowski integrował nieznających się jeszcze nauczycieli grając na gitarze i śpiewając, odbył się konkurs „Kto to skomponował?” – tworzyła się wtedy, podkreślana przez wszystkich pracowników, wspaniała atmosfera w gronie nauczycielskim.

 • Listopad 1982 roku – w szkole pojawił się sklep „Amino”, gdzie nabyć można było między innymi: kawę liofilizowaną „Maracana”, budynie, kisiele, makaron, itp.
 • W styczniu 1983 roku oddano do użytku salę gimnastyczną.
 • Pierwsze sukcesy sportowe uczniowie odnieśli  już kilka miesięcy od otwarcia szkoły: II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych na TKKF Winogrady (6-8 maja 1983 r,) i I miejsce w Finale Wojewódzkim w Narodowych Biegach Przełajowych we Wrześni (8 maja 1983 r.).

 • W czerwcu 1983 roku odbył się pierwszy z udziałem Szkoły Podstawowej nr 11 Festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka organizowany potem co roku.
 • Dyrektor Pielachowski, wraz z gronem pedagogicznym, zdecydowali, że szkole zostanie nadane imię generała dywizji Dezyderego Adama Chłapowskiego (biogram).
 • 27 marca 1984 roku, w 105 rocznicę śmierci Dezyderego Chłapowskiego, ustanowiono Dniem Patrona szkoły. Odsłonięto też rzeźbę – pomnik w holu szkoły. W wydarzeniu tym, wśród wielu zaproszonych gości, uczestniczył jej twórca artysta – rzeźbiarz pan Zachariasz Adamczak.

 • W czerwcu tego roku zwycięzcy konkursu wiedzy o gen. Dezyderym Chłapowskim uczestniczyli w wycieczce śladami przyszłego patrona szkoły (od tamtego czasu wycieczki takie odbywały się regularnie) z inicjatywy opiekuna Kółka Krajoznawczo-Turystycznego pana Wojciecha Górnego (nauczyciela geografii).

Pałac rodziny Chłapowskich w Turwi

 • Rok później (1985 r.) szkoła otrzymała imię generała Dezyderego Chłapowskiego, a w uroczystościach brał udział prawnuk generała pan Dezydery Chłapowski. Szkoła otrzymała sztandar (również zaprojektowany przez pana Zachariasza Adamczaka) oraz zaprezentowany został hymn, do którego słowa napisał sam dyrektor szkoły pan dr Józef Pielachowski.

Uroczystość nadania imienia szkole, 1985 r.

Nagrody dla nauczycieli: Złoty Krzyż Zasługi – p. Rembeza,

Odznaka Honorowa Miasta Poznania – p. Juszczak i p. Ostański

Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania – p. Foremska i p. Górny (nauczyciele),

medal „Za zasługi dla poznańskiej oświaty” – p. Gattner (przewodniczący Rady Rodziców)

Przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły

Uroczysta przysięga przed sztandarem

Tarcza uczniowska

HYMN SZKOŁY

1. Nasz uczniowski, zwykły trud,

Naszej wiedzy zdobywanie.

To dla Polski jest nasz dar,

To są nasze kwiaty dla Niej.

2. Ona wie, że przyjdzie dzień,

Gdy Jej los weźmiemy w dłonie.

Więc musimy mądrzy być

W pracy dla Niej, w Jej obronie.

3. Dał nam przykład patron nasz,

Jak Ojczyznę kochać trzeba.

Jak Jej bronić, przy Niej trwać.

Jak pomnażać bochen chleba.

 • W roku szkolnym 1984/85 powstały pierwsze klasy sportowe: lekkoatletyczna dziewcząt i piłki nożnej chłopców.
 • W 1984 roku panie Elżbieta Przybylska (pedagog szkolny) i Elżbieta Przybył (później Cencek, nauczycielka kl. I-III) zorganizowały innowacyjny gabinet reedukacyjny, gdzie prowadzone były zajęcia wspomagające uczniów. Rok później obie Panie otrzymały za ten projekt nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania.
 • W 1984 roku wprowadzona została nauka pływania dla dzieci młodszych.
 • W roku 1985 nowym pedagogiem szkolnym została pani Danuta Bytnar.
 • W roku szkolnym 1985/86 prężnie działało koło PCK zbierając między innymi środki na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku.
 • Imprezy szkolne uświetniał swym śpiewem chór szkolny prowadzony przez pana Ryszarda Kaczmarka (nauczyciela muzyki). Chórkiem i zespołem instrumentalnym dzieci młodszych kierowała pani Teresa Krygier (nauczycielka muzyki). Występował także kabaret szkolny kierowany przez pana Andrzeja Kordasa (nauczyciela j. polskiego).

 • W Dniu Dziecka 1986 roku ukazał się pierwszy numer szkolnej gazetki, która aktualnie ukazuje się jako miesięcznik, pt. „Bazgroły z życia szkoły” (wydawana przez panią Elżbietę Kuźnicką – nauczycielkę historii).

Redaktorki gazetki „Bazgroły z życia szkoły”, 2006 r.

Otwarcie pracowni komputerowej, 1986 r.

 • W roku szkolnym 1987/88 powstawać zaczęła pierwsza pracownia geograficzna im. Pawła Edmunda Strzeleckiego, którego pomysłodawcą i współfundatorem był pan Leonard Bartosiewicz.
 • Na zakończenie roku szkolnego 1987/88 pan dyrektor dr Józef Pielachowski otrzymał z rąk Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i postępu pedagogicznego.
 • W 1988 roku powstała w szkole harcówka, gdzie swoją działalność rozpoczęły  drużyny: harcerska i zuchowa.

Otwarcie harcówki, 1988 r.

 • W roku szkolnym 1988/89 lekcje miały się odbywać od poniedziałku do piątku, a nie, jak to było dotąd, także w soboty.
 • Również w tym roku (w II semestrze), z inicjatywy dyrektora Pielachowskiego oraz Rady Pedagogicznej, wprowadzona została w SP 11, jako jedyna w Polsce, eksperymentalna  6 stopniowa skala ocen (powiększona o dwie oceny – najwyższą – celującą i pośrednią między dostateczną i niedostateczną – zadowalającą), która obecnie jest normą ogólnopolską. O eksperymencie w SP 11, który wymyślił dyrektor Pielachowski, pisała nawet ówczesna prasa wydawana w języku polskim w USA.

Artykuł z gazety polskiej z USA

 • W 1988 roku wicedyrektorem do spraw wychowania fizycznego został pan mgr Marek Kmieciak.
 • W 1988 panią Annę Chmielewską w szkolnej bibliotece zastąpiła pani Anna Magacz.
 • W roku 1989 pani wicedyrektor Zofia Ludek, odchodząc na emeryturę, uhonorowana została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (drugim pod względem starszeństwa odznaczeniem cywilnym w Polsce).
Czerwiec 1989 r.
 • Od 1 września 1989 roku stanowisko wicedyrektora szkoły objęła pani mgr Lucyna Kasiorkiewicz.

Sala matematyczna – pani wicedyrektor L. Kasiorkiewicz, 2007 r.

 • W roku przemian politycznych 1989/90 w szkole pojawił się długo oczekiwany język angielski jako język obowiązkowy.
 • Osiedle, na którym znajdowała się szkoła, otrzymało nową nazwę: Wichrowe Wzgórze.
 • W roku szkolnym 1990/91 wprowadzono lekcję religii do szkoły jako przedmiot nieobowiązkowy.
 • W 1991 roku w bibliotece panią Annę Sypniewską zastąpiła pani Anna Kulińska.

 • W dniach od 2 do 6 listopada 1990 roku odbyła się pierwsza szkolna wycieczka zagraniczna „Szlakiem Adama Mickiewicza” (na Litwie uczniowie zwiedzali Wilno i Troki, a na Białorusi Lidę i Nowogródek).
 • W gazecie Express Poznański z dnia 17 grudnia 1990 r. możemy przeczytać krótką notkę:

„Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 z Wichrowego Wzgórza postanowili sami urządzić pracownię audiowizualną. Pierwszem krokiem było zdobycie magnetowidu, na który młodzież zbierała pieniądze. Zwrócono się do kilku firm z prośbą o wsparcie tej akcji. Najszybciej zareagował „Floryan” S.C., sprzedając szkole magnetowid „Panasonic” z dużą bonifikatą”.

 • Z końcem roku szkolnego, w sierpniu 1991 r., z funkcji dyrektora zrezygnował pan dr Józef Pielachowski, człowiek wielu talentów i dobry „duch” szkoły. Był jednak jeszcze przez rok związany ze szkołą – jako nauczyciel języka angielskiego. Odszedł, by stworzyć Prywatną Szkołę Podstawową z rozszerzonym j. angielskim, a potem Szkołę Sekretarek.
 • W wyniku konkursu w czerwcu nowym dyrektorem został wybrany jednogłośnie pan mgr Marek Kmieciak, dotychczasowy wicedyrektor do spraw wychowania fizycznego.
 • W latach 1991/92 powstał nowy Statut Szkoły oraz Regulaminy Oceniania Uczniów.
 • Wprowadzono także eksperymentalnie – nauczanie zintegrowane w klasach młodszych.
 • W 1991 roku powstały szkółki koszykarskie dla dziewcząt i chłopców.
 • Na 10-lecie szkoły, 2 czerwca 1992 roku, odwiedził szkołę prawnuk patrona szkoły, także Dezydery Chłapowski.

 • W 1992 roku powstała nowa pracownia informatyczna, w której udało się zgromadzić: 2 drukarki mozaikowe 9-igłowe, 5 komputerów typu IBM AT z jednobarwnymi monitorami (w tym jeden z twardym dyskiem o pojemności 40 MB), kamerę TV i telewizor czarnobiały.

Pan Z. Hawranek (nauczyciel informatyki i fizyki) w sali komputerowej, 1992 r.

 • W 1994 roku szkoła nawiązała współpracę z klubem sportowym w Karlskronie i przez blisko 10 lat klasy sportowe, corocznie, pod koniec roku wyjeżdżały do Szwecji na Międzynarodowy Turniej Lycka Cup w piłce nożnej. Uczestniczyło w nim od 160 – 200 drużyn ze Szwecji, Polski, Rosji, Danii, Litwy.
 • W tym samym roku swoje występy rozpoczęła orkiestra szkolna pod kierownictwem pana Ryszarda Kaczmarka.

 • W roku szkolnym 1995/96 wprowadzono wychowanie komunikacyjne i szkolne egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.
 • Od 1996 roku szkoła uzyskała samodzielność finansową, czyli własny budżet, księgowość, płace.
 • W roku szkolnym 1996/97 wprowadzone zostało wychowanie prorodzinne w klasach starszych.
 • 9 grudnia 1997 roku pierwszy raz obchodzono Dzień anglo-amerykański.

 • 19 maja 1997 roku w Krakowie zmarł prawnuk naszego patrona pan Dezydery Chłapowski. Pochowany został w Rąbiniu.
 • W roku szkolnym 1996/97 funkcję kierowniczki świetlicy pełnić zaczęła pani Danuta Kaczmarek.
 • 4 czerwca 1998 roku w Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 1997/98 – aż 5 tytułów zdobyli uczniowie 11-tki i szkoła okazała się pod tym względem najlepsza w mieście. 
 • W 1999 roku stanowisko pierwszego psychologa w szkole objęła pani Edyta Kaszubowska-Kozioł.
 • W roku szkolnym 1998/99 reforma oświaty wprowadziła 6 letnią szkołę podstawową.

 • W następnym roku wprowadzono na świadectwach w klasach młodszych I – III ocenę opisową.
 • W marcu 2001 roku powstała pierwsza strona internetowa szkoły założona i prowadzona przez panią Elżbietę Wiznerowicz (nauczycielkę informatyki).
 • W tym samym roku pierwsi nauczyciele szkoły uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
 • W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczął swoją działalność Klub Młodych Europejczyków, prowadzony przez panią Elżbietę Kuźnicką, inicjujący różne działania proeuropejskie na terenie szkoły, między innymi organizowany potem co roku w maju, „Tydzień Europy w naszej szkole” (w ramach przygotowań do wejścia Polski do Unii Europejskiej).

Sala historyczna, 2007 r.

 • W kwietniu 2002 roku po raz pierwszy uczniowie klas VI pisali ogólnopolski sprawdzian kompetencji.
 • W tym samym roku szkoła na Wichrowym Wzgórzu obchodziła swoje 20 urodziny.
 • W 2003 roku w szkole występować zaczął chór parafialny z os. Wichrowe Wzgórze „Wicherki Boże” prowadzony przez panią Agnieszkę Sienkiewicz (nauczycielkę religii).

 • W roku 2003 szkoła uzyskała ogólnopolski Certyfikat „Szkoła z klasą” – akcji  prowadzonej przez  Gazetę Wyborczą pod patronatem Prezydenta RP.
 • W 2004 roku otwarta została multimedialna sala do nauki języka angielskiego, w efekcie udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez sieć sklepów Tesco dla szkół.
 • W roku szkolnym 2004/2005 funkcję pedagoga szkolnego przejęła pani Anna Nowicka.
 •  W 2006 roku szkoła uzyskała certyfikat za projekt edukacyjny „Za wolność, prawo i chleb” związany z obchodami 50 rocznicy „Czerwiec 56”.
 • W tym samym roku do użytku oddane zostało boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą.

 • W roku szkolnym 2006/2007, w ramach Międzynarodowego Programu „Leonardo da Vinci”, w szkole odbywali staż zawodowy studenci z Wielkiej Brytanii, którymi opiekowała się pani Joanna Kicińska (nauczycielka j. angielskiego).
 • Od 1 września 2007 roku, na jeden rok szkolny, wprowadzone zostały obowiązkowe mundurki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Klasa I a pani D. Baranowskiej, 2007 r.

 • W 2007 roku szkoła obchodziła 25-lecie.

 • W 2007 nową kierowniczką świetlicy została pani Brygida Kovacs.
 • W tym samym roku powstała w szkole „sala lustrzana”, w której odbywały się zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Pani B. Borys (nauczycielka wychowania fizycznego) podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej, 2007 r.

 • W roku 2008/2009 odbywały się prace związane z termomodernizacją budynku oraz remontem sal gimnastycznych.

 • W 2011 roku pani Agnieszka Sienkiewicz reaktywowała chór szkolny.
 • W 2012 roku utworzona została nowa pracownia komputerowa, gdzie do dziś odbywają się lekcje informatyki dla klas starszych.
 • W latach 2013-2015, z inicjatywy pani Joanny Kicińskiej (nauczycielki j. angielskiego), szkoła podjęła współpracę z międzynarodową organizacją AIESEC, realizującą praktyki i wolontariaty dla studentów z całego świata. Szkołę odwiedzili studenci z: Brazylii, Gruzji, Chin, Austrii, Nowej Zelandii, Wietnamu, Tajlandii i Korei Południowej.
 • W roku szkolnym 2014/2015 szkoła przystąpiła do amerykańskiego projektu „Brain Breaks”, którego koordynatorkami były panie Joanna Kicińska i Jolanta Stęplowska (nauczycielka wychowania fizycznego). Na terenie szkoły odbywały się szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem najnowszej technologii i nowoczesnych metod nauczania.
 • W roku 2015 wprowadzony został dziennik elektroniczny – system  MobiReg (zastąpiony w roku 2019 systemem Librus Synergia).
 • We wrześniu 2015 roku pięcioosobowa drużyna składającą się z pracowników i przyjaciół szkoły wzięła udział w Biegu Charytatywnym PKO na stadionie golęcińskim. Ponownie szkoła była reprezentowana w tym biegu w 2019 roku, gdzie udział wzięły już dwie drużyny składające się z pracowników szkoły (na czele z panem dyrektorem, Markiem Kmieciakiem), a także z rodziców uczniów.

Golęcin, 2015 r.

Golęcin, 2019 r.

 • Od 1 września 2017 roku stanowisko drugiego wicedyrektora objął pan mgr Ryszard Kaczmarek.
 • W 2017 roku biblioteką zaczęła kierować pani Barbara Rosińska.
 • W 2017 roku panie trenerki Daria Gozimirska-Taciak i Monika Sibora rozpoczęły organizację w szkole drużyn koszykówki w ramach klas sportowych.
 • W kwietniu 2017 roku grupa uczniów pod kierunkiem pani Justyny Ilasz (nauczycielki j. polskiego) wzięła udział w ogólnopolskim finale grup teatralnych Odyseja Umysłu (z przedstawieniem „Od czasu do czasu Omer”) zajmując I miejsce w Polsce i kwalifikując się do ogólnoświatowego finału w USA. W maju 2017, po zbiórce pieniędzy na wyjazd, „Odyseusze” biorą udział w finale w USA i zajmują 11 miejsce na świecie.

 • W 2018 roku pani Justyna Ilasz otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.
 •  W roku szkolnym 2017/2018 kolejna reforma oświaty przywróciła ośmioklasowy system nauki, wprowadzona została nauka drugiego języka obowiązkowego – w SP 11 – hiszpańskiego.
 • Rok później przeprowadzony został pierwszy egzamin ósmoklasisty.
 • Od września 2019 roku do kwietnia 2022 roku szkoła realizowała Międzynarodowy Projekt PO WER Znaki, w ramach którego nauczyciele wyjeżdżali na zagraniczne szkolenia językowe i metodyczno-językowe (koordynatorką projektu była pani Monika Kos – nauczycielka matematyki).
 • W 2019 roku drugim pedagogiem szkolnym została pani Marta Przybylak-Nochowicz.
 • Od 8 do 27 kwietnia 2019 roku miała miejsce ogólnopolska akcja strajkowa nauczycieli – zajęcia nie odbywały się.
 • W 2019 roku powstała druga w szkole sala komputerowa dla klas I-III nazwana Terabajcikiem.
 • W tym samym roku, dzięki funduszom z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, jedno z pomieszczeń przerobiono na salkę gimnastyczno-korekcyjną, a w 2020 roku, również dzięki tym funduszom,  zakończono budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego „Wicherek” (tworząc dwa nowoczesne boiska sportowe), przeprowadzono też remont placu zabaw. 
 • W marcu 2020 roku, we wszystkich typach szkół i na uczelniach, zawieszone zostały zajęcia z powodu wybuchu epidemii COVID-19. Od 1 września 2020 roku naukę stacjonarną podjęli (z przerwami) uczniowie kl. I-III, uczniowie kl. IV-VIII uczyli się głównie zdalnie (online za pomocą platformy Teams). Od maja 2021 roku uczniowie kl. IV-VIII rozpoczęli naukę w systemie hybrydowym (niektóre klasy stacjonarnie, niektóre zdalnie i na zmianę), ale już pod koniec maja wszyscy uczniowie wrócili do szkoły.
 • Od grudnia 2020 roku do grudnia 2022 roku szkoła realizowała Międzynarodowy Projekt ERASMUS+ Aktywni w Europie (koordynowany przez panią Monikę Kos), w ramach którego nauczyciele rozwijali swoje kompetencje metodyczne, informatyczne i językowe uczestnicząc w zagranicznych szkoleniach.
 • W 2021 roku pani Natalia Siwek (nauczycielka geografii) utworzyła Szkolne Koło Wolontariatu, zajmujące się organizowaniem akcji charytatywnych.
 • W marcu 2022 grupa projektowa pod kierunkiem pani Marleny Fryski (nauczycielki chemii) zdobyła, po raz drugi z rzędu, I miejsce w Akademii Uczniowskiej – konkursie Klas Patronackich Wydziału Chemii UAM z projektem „Czy istnieje zdrowy napój?”.

 • W 2022 roku pani Marlena Fryska nagrodzona została przez Polskie Towarzystwo Chemiczne medalem im. Zofii Matysikowej.
 • W 2022 roku  Szkoła Podstawowa nr 11 na os. Wichrowe Wzgórze skończyła 40 lat!!
 • Od roku 1982 do 2022 w szkole uczyło się łącznie 5006 uczniów i  pracowało 296 nauczycieli.

2022 r.

Grono pedagogiczne SP 11:

Dyrekcja szkoły i przewodniczący Rady Rodziców, 1984 r. (zakończenie roku szkolnego kl. VIII)

Wycieczka nauczycielska do Karpacza, 1994 r.

Zdjęcia klasowe z gronem pedagogicznym, lata 90.

Szkolna Gwiazdka, 1996 r.

Dzień Edukacji Narodowej, 2000 r.

Bal pożegnalny kl. VI, 2007 r.

Grono pedagogiczne, 2007 r.

Tradycje Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu:

– uroczyste obchody Dnia Patrona i wyjazdy Śladami Patrona,

– pasowanie na ucznia,

– wybory do Samorządu Uczniowskiego IV-VIII i od 2021 roku do Samorządu Uczniowskiego Junior,

– pasowanie na czytelnika,

– bal klas VIII,

– wręczenie Medalu Dezyderego,

– udział w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych,

– obchody Narodowego Święta Niepodległości i innych świąt,

– festyn z okazji Dnia Dziecka,

– „drzwi otwarte” dla dzieci i rodziców przyszłych uczniów,

– obchody Dni Matki, Chłopca, Kobiet, Dnia Rodziny, Andrzejek, Mikołajek, Dnia Sportu, Dnia Ziemi, Dnia Kropki, Walentynek, Pierwszego Dnia Wiosny, Powitania Lata,

– współpraca z przedszkolami z os. Wichrowe Wzgórze i Domem Kultury „Bajka”,

– współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, 

– Wigilie klasowe, Wielkanoc – szukanie zajączka,

– wręczenie czapki św. Mikołaja pracownikowi szkoły wybranemu przez uczniów,

– koncert świąteczny uczniów i pracowników („Lulajże Jezuniu”) na sto instrumentów,

– zbiórki i kiermasze charytatywne,

– przedstawienia teatralne,

Kl. I-III, reż. p. Renata Madaj (nauczycielka kl. I-III)
Kl. IV-VIII, reż. p. Justyna Ilasz (nauczycielka j. polskiego), Materiał nagrany przez TVK Winogrady, 2020 r.

– nauka gry na fletach,

– baliki klas I-III,

– dyskoteki kl. IV-VIII,

– rajdy szkolne i wycieczki klasowe,

– Mistrzostwa Hobbystów w holu szkoły,

– szkolne Mam Talent,

– organizacja półkolonii letnich dla dzieci z kl. I-III.


Serdeczne podziękowania składamy emerytowanym nauczycielom SP 11 z os. Wichrowe Wzgórze, pani Alicji Jańczak i panu Zbigniewowi Hawrankowi, za pomoc przy zbieraniu materiałów i pisaniu historii szkoły.

Zebrała i spisała

Brygida Kovacs

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content