Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Przyjaciele szkoły

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

2022/2023


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu serdecznie dziękuje
panu Filipowi Furmańczakowi za nagranie i montaż filmu promującego szkołę
w lutym i marcu 2023 r.


2016/2017


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11, serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom,
dzięki którym możliwa była realizacja projektu
„Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.
Dzięki Państwa pomocy okazało się, że marzenia się spełniają.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

SP 11 w Poznaniu dziękuje firmie PERSCHAMNN HOFFMAN

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

 
SP 11 w Poznaniu dziękuje Pani MARCIE RZESZEWSKIEJza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
SP 11 w Poznaniu dziękuje Panu JANOWI DUTKOza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.  
SP 11 w Poznaniu dziękuje Pani ALINIE KOŁCZza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
 SP 11 w Poznaniu dziękuje firmie BANK SPÓŁDZIELCZY W NAKLEza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r
SP 11 w Poznaniu dziękuje Pani MARCIE RZESZEWSKIEJza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
 SP 11 w Poznaniu dziękuje Panu DARKOWI ERNEST LISza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
 SP 11 w Poznaniu dziękuje Pani MAŁGORZACIE MATUSIEWICZza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
 SP 11 w Poznaniu dziękuje Panu MICHAŁOWI MOTYLEWSKIEMUza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
 SP 11 w Poznaniu dziękuje Panu BARTOSZOWI PAŁUBICKIEMUza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
 SP 11 w Poznaniu dziękuje Pani ELŻBIECIE PAŁUBICKIEJza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
 SP 11 w Poznaniu dziękuje Pani MAGDALENIE SKUPINza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
 SP 11 w Poznaniu dziękuje Panu GRZEGORZOWI WIERCIOCH za przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
 SP 11 w Poznaniu dziękuje Pani BEACIE GUTAJza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

SP 11 w Poznaniu dziękuje Panu JAN MARCINIAK PSM WINOGRADY

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

 SP 11 w Poznaniu dziękuje Pani MARII PAŁUBICKIEJza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r. 
 SP 11 w Poznaniu dziękuje firmiePHU „KONSTANS” JAROSŁAW DOLIŃSKIza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.
 

SP 11 w Poznaniu dziękuje firmiePOLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW POZNAŃ

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

SP 11 w Poznaniu dziękuje Pani BEACIE KIEWISZza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.  
 SP 11 w Poznaniu dziękuje Pani PAULINIE TACIAKza przekazanie darowizny w formie pienieżnejprzeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

SP 11 w Poznaniu dziękuje firmie PIOTR GONCIARZ WINO PRESTIGE

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

SP 11 w Poznaniu dziękuje firmie AMICIS FUNDACJA

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

SP 11 w Poznaniu dziękuje firmie FBSERWIS

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

SP 11 w Poznaniu dziękuje Panu ZBIGNIEWOWI JAŚKIEWICZOWI

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.


SP 11 w Poznaniu dziękuje firmie MONETIVO POLAK POTRAFI

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

SP 11 w Poznaniu dziękuje firmie SAINT – GOBAIN

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

SP 11 w Poznaniu dziękuje firmie PKO FUNDACJA

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

SP 11 w Poznaniu dziękuje  WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r

SP 11 w Poznaniu dziękuje PIĄTKOWSKIEJ SZKOLE SPOŁECZNEJ

za przekazanie darowizny w formie pienieżnej

przeznaczonej na realizację projektu „Odyseja Umysłu” – Finał Światowy 18.05. – 29.05.2017 r.

SP 11 w Poznaniu dziękuje Firmie Ask Catering- Sylwia i Artur Kaczmarek
za pomoc w organizacji „Mikołajkowego Warsztatu Pieczenia Pierników”.


SP 11 w Poznaniu dziękuje Hurtowni „Kathay-Haster” z Poznania

za sprezentowanie zabawek i gier dla dzieci ze świetlicy szkolnej.
www.kathay.com.pl

SP 11 w Poznaniu dziękuje Hurtowni Sportowej „Paak” z Bydgoszczy

za ufundowanie skakanek do świetlicy.

www.paak.com.pl

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content