Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Szkoła w dzielnicy Grunwald Północ (lata od 1968 do 1982)

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

W 1968 r. Szkoła Podstawowa Nr 11 przeniosła się do nowej siedziby przy ulicy Świt 25. Szkoła posiadała 18 izb lekcyjnych, a inwestorem jej budowy był  Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów.

Luty 2023 r.

Szkołę organizował profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Heliodor Muszyński, który od 1968 do 1976 r. był dyrektorem Instytutu Pedagogiki UAM.  Od 1968 r. do 1973 r. przeprowadził tzw. eksperyment poznański, to znaczy opracował nowy system wychowawczy. Rezultaty tego eksperymentu, mimo że były krytykowane przez część pedagogów, zostały wdrożone na szeroką skalę w kraju.

Właśnie w jednej części budynku przy ul. Świt 25, w którym osiadła Szkoła Podstawowa Nr 11, działał Instytut Badań nad Młodzieżą pod kierownictwem prof. Heliodora Muszyńskiego.

W 1975 r. prof. Muszyński i jego zespół otrzymał za swoje działania nagrodę Komisji Edukacji Narodowej.

W pierwszym roku funkcjonowania w nowym budynku kierownikiem szkoły był pan Bogusław Zapędowski. Zastępcami kierownika były panie Romana Szweda (nauczycielka ze Szkoły 11 przy ul. Jarochowskiego 1) i Alfreda Sroka.

Szkoła otrzymała wtedy imię Walerego Wróblewskiego.

Tarcza Szkoły 11 ul. Świt 25

Ze szkoły przy ul. Jarochowskiego na ul. Świt przeszły nauczycielki: Pelagia Nowaczyk, Maria Janicka, Janina Wilthzmann, Barbara Winkiel, Zofia Grzełmachorowa, Longina Karpińska, Danuta Gerlach, Jadwiga Włodarczyk, Danuta Horowa, Romana Szweda, Danuta Gawełek.

Do Szkoły 11 na Świcie w dużej liczbie naukę podjęli uczniowie przekierowani ze Szkół Podstawowych Nr 91 i 93.

W roku 1970 nazwę „kierownik szkoły” zmieniono na „dyrektor”.

W tym samym roku nowym dyrektorem Szkoły nr 11 został pan Henryk Marciniak.

Od roku szkolnego 1971/72 zastępcą dyrektora została pani Bronisława Błażejak, która w zastępstwie nieobecnego dyrektora Marciniaka pełniła funkcję dyrektora SP 11 od 1974 do 1975 r.

Ostatecznie, na stanowisku dyrektora, pana Marciniaka zastąpiła pani Krystyna Krygiel (w roku szkolnym 1974/75).

Od roku szkolnego 1975/76 drastycznie spadała liczba uczniów, w związku ze starzeniem się okolicy szkoły przy ul. Świt.

Przy ul. Świt 25 Szkoła Podstawowa nr 11 działała przez 14 lat i w roku 1982 przeniosła się na nowo wybudowane osiedle mieszkaniowe Kraju Rad.

W szkole przy ul. Świt i potem na os. Kraju Rad (Wichrowe Wzgórze) pracowały nauczycielki:

pani Aleksandra Czyż i pani Alicja Jańczak.

Od roku szkolnego 1982/83 do dziś w budynkach przy ul. Świt 25 znajduje się Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content