Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Apteczka pomocy emocjonalnej

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

1. Opis i założenia teoretyczne projektu.

W roku szkolnym 2019/2020 będziemy realizowały program o nazwie: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Będziemy rozmawiali o pierwszej pomocy medycznej, potrzebnej gdy się zranimy fizycznie, ale też o pierwszej pomocy emocjonalnej, potrzebnej gdy jest nam smutno, źle, gdy napotkamy na trudności. „Apteczka” ma pomóc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, odzyskać dobry humor, nadzieję i zyskać odporność na zranienia duszy. Skoncentrujemy się na tym, co w człowieku jest dobre i użyteczne, co służy zdrowiu i szczęściu.

Zakładamy, że ukształtowane na wczesnych etapach edukacji szkolnej umiejętności społeczne i emocjonalne oraz poczucie własnej wartości w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zapewnienia zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia oraz osiągania sukcesów zarówno w szkole jak i w życiu.

Program został opracowany przez Sylwię Wierzchowską i Elżbietę Nerwińską  na zlecenie Centrum Pozytywnej Edukacji. 

W jego realizacji w naszej szkole wezmą udział klasy 2C i 3B.

2Cele programu:

Cel ogólny:

  •   Promocja zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, kształtowanie postaw optymizmu, wiary w siebie oraz pozytywnego nastawienia.
  •   Budowanie poczucia własnej wartości dziecka i wiary we własne możliwości.

 Cele szczegółowe:

  •  Budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy.
  • Rozwój umiejętności współpracy i budowania własnych relacji z innymi.
  • Troska o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne.
  • Kształtowanie pozytywnego myślenia oraz postaw: optymizmu, wytrwałości, pracowitości, życzliwości, wdzięczności.
  • Pielęgnowanie kreatywności i ciekawości oraz rozwijanie zdolności poznawczych.
  • Rozwijanie umiejętności koncentracji i relaksacji poprzez uważne oddychanie i ćwiczenie uważnej obecności.
  • Nauczenie uważnego i świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do innych ludzi i do samego siebie.

3. W trakcie realizacji projektu będziemy uzupełniać Apteczki, zajmując się następującymi tematami, ważnymi dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania dziecka:

1)      Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy.

2)      Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej.

3)      Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń.

4)      Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty.

5)      Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans.

6)      Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie.

7)      Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia.

8)      Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych.

9)      Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko co cię spotyka.

10)    Marzenia – Wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami.

Agnieszka Mroskowiak – Wylegała

Agnieszka Szymyślik

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content