Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Samorząd Uczniowski

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Nasz instagram

Skład Samorządu Uczniowskiego: Przewodniczący – Wojciech Stefaniak 8a, V-ce Przewodnicząca – Karolina Grell 8s, V-ce Przewodnicząca – Maja Stelmach 8b, Skarbnik – Gabriela Klimkiewicz 7d, Sekretarz – Agata Janowska 7s, Rzecznik Praw Ucznia – Zofia Kuźniarek 8s

Fotografki – Sara Ahmadian 7e oraz Weronika Pospiech 6s

Sekcja Sportowo – Rekreacyjna

Agata Janowska 7s

Michalina Piechocka 6s

Tamara Grzempowska 6s

Weronika Pospiech 6s

Lena Ahmadian 5a

Sara Ahmadian 7e

Maja Stelmach 8b

Sekcja Organizacyjna

Jagoda Białobłocka 7a

Zuzanna Kaczmarek 7a

Natalia Talarska 7a

Kamila Chmaj 7a

Gabriela Klimkiewicz 7d

Tamara Grzempowska 6s

Michalina Piechocka 6s

Lena Ahmadian 5a

Sara Ahmadian 7e

Maja Stelmach 8b

Weronika Pospiech 6s

Filip Kamczyc 8a

Sekcja Medialna

Karolina Grell 8s

Kamila Chmaj 7a

Zuzanna Kaczmarek 7a

Wojciech Stefaniak 8a

Jagoda Białobłocka 7a

Sekcja Charytatywna

Karolina Grell 8s

Zofia Kuźniarek 8s

Natalia Talarska 7a

Jagoda Białobłocka 7a

Zuzanna Kaczmarek 7a

Kamila Chmaj 7a

Maja Stelmach 8b

Michalina Piechocka 6s

Tamara Grzempowska 6s

Aleksandra Stefaniak 4a

Filip Kamczyc 8a

Sekcja Techniczna

Wojciech Stefaniak 8a

Zofia Kuźniarek 8s

Karolina Grell 8s

Kamila Chmaj 7a

Zuzanna Kaczmarek 7a

Opiekun:

p. Natalia Siwek

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content