Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Rada rodziców

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Aktualności:

Grudzień rozpoczął się w naszej szkole piernikowo!  Tradycyjna akcja pieczenia pierników z Radą Rodziców trwała w tym roku aż 3 dni. Wszystko po to, aby ponad 130 chętnych uczennic i uczniów mogło spotkać się w stołówce w mniejszych grupach.

Przy dźwiękach świątecznych piosenek w ruch poszły wałki i foremki i już po chwili ciasto piernikowe nabierało fantastycznych kształtów: gwiazdek, reniferów, ludzików, serduszek, dzwonków, jeżyków, choinek, butów i domków.

Blachy lądowały w piecu jedna po drugiej, pachniało korzennymi przyprawami… Dzieciaki szybko były gotowe do lukrowania i dekorowania upieczonych ciasteczek. Ile przy tym podjadały, to tylko one wiedzą J Każdy zabrał do domu porcję pachnących, kolorowych pierniczków, żeby poczęstować rodzinę. Ciekawe, czy jakiś piernikowy ludek dotrwa do Świąt?

Ale to nie koniec zabawy – pierniki to nie tylko lukier! Stoliki wysprzątane na błysk, podłogi pozamiatane, pozbierane kuchenne akcesoria. O to, a także o wcześniejsze przygotowanie zadbały mamy z Rady Rodziców – dziękujemy za ich bezinteresowne zaangażowanie! Pamiętajcie, aby w czasie domowego kucharzenia pomóc też w porządkach po J

Dziękujemy młodzieży z Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu za oprawę muzyczną podczas wszystkich dni, a także pracownikom szkoły i stołówki za pomoc w przygotowaniu przestrzeni na to wydarzenie.

Niech zapach pierników zostanie z nami na długo! Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
a) Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
b) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a realizowane przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców). Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
c) Opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia i wychowania. 
d) Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
e) W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content