Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Życzliwość ma moc

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Projekt edukacyjny

„Życzliwość ma moc”

Szkoła Podstawowa nr 11

im. Dezyderego Chłapowskiego

w Poznaniu

rok szkolny 2019/2020

Opracowany przez wychowawczynie

klas I-III

mgr Beata Abramowicz

mgr Elżbieta Cencek

mgr Renata Dworczak-Madaj

mgr Hanna Kluczyńska

mgr Agata Kostaniak-Kujawska

mgr Anna Kowal

mgr Joanna Nawrocka

mgr Agnieszka Szymyślik

Tytuł projektu: Życzliwość ma moc”.

1.     Założenia projektu:

Projekt przeznaczony jest dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu. Przyjęte w nim działania wynikają z diagnozy działań wychowawczych przeprowadzonych w ramach ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2018/19 oraz niepokojących obserwacji nauczycieli. Nauczyciele zauważają wśród dzieci przemoc, agresję, używanie wulgarnego słownictwa, przezwiska – jest to forma rozładowywania złych emocji w przypadku pojawiania się konfliktów.        

W związku z tym postanowiliśmy opracować projekt, w którego centrum znajdzie się życzliwość, mający na celu ukazanie uczniom, że bycie życzliwym przynosi radość im samym oraz sprawia, że jest się pozytywnie odbieranym przez innych. Różnorodne formy projektu będą sprzyjać tworzeniu pozytywnych relacji między uczniami i zmniejszą liczbę zachowań agresywnych, ponieważ praca w grupie przy realizacji zadań uczy rozwiązywania konfliktów, szukania kompromisu, dzielenia się odpowiedzialnością za realizację planów i sprzyja nawiązywaniu dobrych relacji, co jest najlepszą forma profilaktyki agresji. Wspólna realizacja projektu to też rozwijanie kreatywności i wzrost poczucia własnej wartości.

Tworzenie atmosfery nasyconej życzliwością czyni program radosnym i efektywnym zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

2.     Termin: rok szkolny 2019/2020.

3.     Realizacjazaplanowane działania będą odbywały się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz w ramach zajęć dodatkowych.

4.     Cele główne:

·        uczenie się szacunku i życzliwości

·        kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych;

·        podniesienie poziomu kultury osobistej;

·        propagowanie kultury języka;

·        propagowanie pozytywnych wzorców zachowania

5.     Cele szczegółowe:

·        kształtowanie postaw prospołecznych – życzliwości, gotowości pomocy innym, dostrzegania problemów innych ludzi;

·        rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji:

– dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,

– cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,

– pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek,

– pomaganie młodszym, nieśmiałym,

– stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w szkole, na ulicy);

·        przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury;

·        nabycie umiejętności kulturalnego zachowania w miejscach publicznych; (teatr, kino, miejsca kultu religijnego, szkoła, ), podczas imprez i uroczystości klasowych i szkolnych;

·        nabycie umiejętności doboru stroju do okoliczności;

·        wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole;

·        wdrażanie do kulturalnego i bezpiecznego korzystania z internetu;

·        rozwijanie umiejętności pracy w zespole, dyskutowania, umiejętność zaprezentowania swojego stanowiska, edukacji przez zabawę z rówieśnikami.

·        Rozwijanie umiejętności plastycznych, recytatorskich, aktorskich przy realizowaniu,  w zespołach klasowych oraz indywidualnie, zadań projektu.

6.     Działania:

L.p.Realizowane zadaniaTerminOdpowiedzialni
1. Opracowanie klasowych kodeksów Konkurs plastyczny „Życzliwi są wśród nas”.  Ogólnopolski Dzień Drugiego ŚniadaniaKultura spożywania posiłków Konkurs fotograficzny „Mój przyjacieli ja”.  Międzynarodowy Dzień Kropki- święto kreatywności, odwagi, pomysłowości, zabawy WRZESIEŃ wych.klas. B.AbramowiczR.MadajA.Szymyślik wych. klas  B.AbramowiczA.Szymyślik  wych.klas 
2. Plakaty o szacunku, tolerancji i życzliwości. Pasowanie na ucznia- uroczystość połączona z zabawami integracyjnymi  Światowy Dzień Uśmiechu Dzień Komisji Edukacji NarodowejPAŹDZIERNIK wych. klas II i III E.Cencek, R.Madaj, J.Stęplowska wych. klas wych. klas
  3.    Światowy Dzień Życzliwościi Pozdrowień Drzewko Pozytywnego Myślenia Obchody Święta Niepodległości- inscenizacja Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia   LISTOPAD    wych. klas  E.Cencek,R. Madaj A.KowalA.Sienkiewicz A.KowalJ.Nawrocka
4.  Wigilie – nakrywanie do stołu, składanie sobie życzeń, wręczanie prezentów  Jasełka  Koncert kolęd i piosenek  świątecznych  GRUDZIEŃ  wych. klas E.Cencek, R.Madaj H.Kluczyńska, A.Kowalwych.klas
5 Międzyklasowe zawody sportowe- przestrzeganie zasad fair play   STYCZEŃ E.Cencek, A.Kujawska, J.Nawrockawych. klas
6 Koncert piosenek o przyjaźni, dobrym zachowaniuMój wygląd świadczy o mnie- stosowny strój na różne okazje (plakaty, kolaże itp. pokaz mody)  LUTY B.Abramowicz A.Kostaniak-Kujawskawych.klas 
7.Dzień Patrona    Konkurs komputerowy „Kulturalnie i bezpiecznie korzystam z internetu”MARZECB.AbramowiczA.Kostaniak-Kujawska, A.Szymyślik H.KulczyńskaA.Szymyślik 
8. Konkurs recytatorki, tematyka wierszy: życzliwość, przyjaźń, emocjeKWIECIEŃ A.KowalJ. Nawrocka
9. Światowy Dzień Dobrych Uczynków MAJ wych. klas
10. Dzień Rodziny- inscenizacje, przedstawienia dla rodziców. CZERWIEC wych. klas
11. Gazetka ścienna:·        Hasła, rymowanki grzecznościowe, przysłowia·        kącik porad savoir-vivre,·         portrety życzliwych koleżanek i kolegów·        „Mój wygląd świadczy o mnie”- stosowny strój na różne okazje -plakaty, kolaże  „Skrzynka życzliwości” –podziękowania, gratulacje, dobre i miłe słowa „Kącik talentów”  prezentacja na gazetce Zabawy interakcyjne- nazywanie, uświadamianie swoich uczuć i  wyrażanie ich przez zachowanie CAŁY ROK wych. klas          E.Cencek, R.Madaj  wych. klas wych. klas I 

7.   Przewidywane efekty realizowanego projektu:

·        Uczniowie dążą do przestrzegania norm i  zasad społecznych

·        Wiedzą jak należy zachować się w miejscach publicznych

·        Uczniowie stosują zwroty grzecznościowe, nie używają wulgaryzmów, agresji słownej.

·        Uczniowie starają się być dla siebie mili,  koleżeńscy i tolerancyjni

·        Odkrywają swoje talenty

·        Integrują się w  zespołach  klasowych,  rozwijają umiejętności pracy w zespole

·        Uczniowie znają zasady bezpiecznego korzystania  z komputera i Internetu.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content