Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Trening umiejętności społecznych

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Tydzień temu zakończył się roczny cykl zajęć TUS – trening umiejętności społecznych, skierowany dla klas 1-3. 

Zajęcia odbywały się w małej i stałej grupie a ich głównym celem było:

 • wspieranie i budowanie relacji rówieśniczych
 • rozpoznawanie i wzmacnianie swoich mocnych stron i talentów
 • poszukiwanie akceptowalnych społecznie form radzenia sobie w relacjach
  z rówieśnikami
 • wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości

Jak to wyglądało w praktyce?

Dzieci nabywały nowych kompetencji społecznych poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami, refleksjami, ćwiczeniami z zakresu dramy i pantomimy. Brały udział w wyzwaniach zespołowych oraz grach interakcyjnych. 

Wykorzystywane były metody wspierające obszar emocjonalno-społeczny, takie jak: 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Burza mózgów
 • Drama
 • Trening uważności
 • Praca w kręgu

Największym jednak atutem zajęć, były cenne doświadczenia dzieci, związane z ich pomysłami, szukaniem rozwiązań, przynależnością, empatią i  docenieniem siebie i innych w grupie. 

Paulina Postaremczak

Wychowawca i terapeuta TUS

Fotorelacja w galerii

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content