Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Poznański program zajęć antydyskryminacyjnych

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Poznański program zajęć antydyskryminacyjnych w szkole ma już 5 lat!

W naszej szkole zajęcia tego typu odbywają się od dawna.

Jednym z działań podsumowujących 5-lecie była Debata “Jak robić szkołę?”, którą poprowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania p. Marta Mazurek, która jest pomysłodawczynią tego projektu.

W debacie w Bramie Poznania wzięli udział:

– Tomasz Poprawski – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

– Agnieszka Jankowiak-Maik, czyli Babka od histy – laureatka konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021

– Paulina Zajdel – Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 77 im.15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

– Paweł Biedny – reprezentujący Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

– Agnieszka Adamowska – reprezentująca Radę Rodziców w naszej szkole.

Rozmawiano o tym, co zmienia w szkole fakt, że uczestniczy w programie, o dobrych praktykach tworzenia szkoły przyjaznej, otwartej i bezpiecznej, o zaangażowaniu wszystkich stron tworzących szkołę oraz o wychodzeniu z utartych szlaków myślenia.

Pani Agnieszka Adamowska podkreśliła, jak ważne jest, by nie zostawiać nauczania tylko nauczycielkom i nauczycielom, że istotne jest, by rodzice się angażowali w życie szkoły, mogą także swoimi talentami wspierać proces edukacyjny. Mówiła też o zmianie myślenia, jeśli chodzi o ocenianie, a także o biblioteczce antydyskryminacyjnej w naszej bibliotece. Zachęcamy do lektury!

W organizację wydarzeń zaangażowane są Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasto Poznań, Poznańskie Centrum Dziedzictwa i Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content