Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Na pograniczu świata dźwięku i ciszy

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

12 i 19 marca gościliśmy w naszej szkole surdopedagoga panią Małgorzatę Kopczyńską – Urbaniak z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących wraz z absolwentem tej szkoły Maksymilianem. W klasach 3a, 3b, 7a, 7c zostały przeprowadzone warsztaty pt. „Głusi, słabosłyszący, słyszący – jeden wspólny świat”. Celem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat specyficznej sytuacji edukacyjnej i społecznej dzieci głuchych. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z językiem migowym oraz wysłuchania poruszającej historii Maksa.

Dziękujemy pani Renacie Komunieckiej – naszej pedagożce specjalnej za zorganizowanie spotkania.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content