Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Warsztaty „Jestem offline i mam się dobrze”

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

W marcu zarówno osoby uczestniczące w warsztatach „Jestem offline i mam się dobrze”, jak i pozostali uczniowie i uczennice naszej szkoły wzięli udział w ankiecie „Moje ulubione miejsce w szkole”.

⏰Ankieta przeprowadzona została w formie pisemnej podczas godzin wychowawczych w klasach 4-8 oraz 2OP i 3OP.

Ankietowani odpowiadali na pytania otwarte dotyczące ulubionych miejsc w szkole, miejsc, w których spędzają czas przerw i czują się bezpiecznie. Zapytani zostali także o to, dlaczego wybierają dane miejsce.

Istotnym elementem ankiety była też możliwość swobodnej wypowiedzi, jakich miejsc w szkole brakuje i jakie pomysły odnośnie przestrzeni szkolnej mają nasi uczniowie i uczennice.

Wzór ankiety oraz wybrane wykresy załączamy na infografikach.

Wpłynęło do nas 244 wypełnionych formularzy. Z uwagi na formę ankiety (możliwość podania więcej niż jednej odpowiedzi, pytania otwarte) liczby nie sumują się do 100%.

????Na pytanie „Gdzie najchętniej przebywasz w szkole?” najwięcej osób odpowiedziało, że w korytarzu i pod salą lekcyjną (89 osób), podobnie na dworze (77). Tam też czują się najbezpieczniej (odpowiednio 39 i 15 osób). Sporo osób (22) wskazało korytarz i boisko szkolne, a także toaletę (22 osoby) jako ulubione miejsca. Dla 25 osób toaleta jest jednocześnie miejscem najbezpieczniejszym. 28 ankietowanych czuje się bezpiecznie wszędzie. Wielu osobom poczucie bezpieczeństwa daje spędzanie przerw na holu (17), w pobliżu gabinetu dyrektora (11) i innych miejscach, gdzie widzą osobę dorosłą (biblioteka, stołówka, obok nauczyciela – 10).

????Jakich miejsc brakuje w naszej szkole?

Najwięcej osób szuka miejsca do wyciszenia (50), 49 osób nie wie, czy brakuje jakiegoś miejsca, 21 osób twierdzi, że nic nie brakuje, a kolejne 19 chciałoby, aby w szkole były miejsca z kanapami i miejsca do spotkań (5). Jednocześnie 5 osób zwraca uwagę na potrzebę zmiany kolorów ścian. Sporo osób widzi potrzebę zmian w zewnętrznym otoczeniu szkoły – sztuczna trawa na boisku (7), dodatkowe boiska (9), boisko do koszykówki (3), ogród kwiatowy, czy las. Zauważalna jest także potrzeba innych pomieszczeń w szkole, a wśród nich: basen/aquapark (7), sala akrobatyczna, sale specjalistyczne (np. biologiczna, do gotowania, do malowania), siłownia, do zabaw, do tańca, większa biblioteka, kawiarenka).

????Jakie masz inne pomysły, by w szkole było przyjemniej?

W odpowiedzi na to pytanie pojawiło się kilkadziesiąt różnych propozycji, między innymi: remont korytarzy, otwarta sala gimnastyczna i dostęp do piłek i skakanek koło woźnego, muzyka, rośliny, plakaty motywacyjne, wygodniejsze krzesła, ładny zapach w toaletach, czy brak ocen.

Wszystkie pomysły przedstawione są na infografice, a lista odpowiedzi na poszczególne pytania dodatkowo dostępna jest w pliku pdf.

✂️Część z pomysłów i potrzeb młodzieży jest już w naszej szkole realizowana, część może stanowić inspirację dla działań dyrekcji i rady rodziców. Wszystkie są świetnym początkiem do dyskusji, jakiej szkoły chcemy i jak to osiągnąć.

Chętni do wprowadzania zmian w życie mają okazję do konkretnego działania – aktualnie realizujemy 2 projekty:

– Jestem offline i mam się dobrze (grant z IOM) – do 12 kwietnia można zgłaszać swoje projekty na przyjazny zakątek – finalny efekt będzie widoczny w maju,

– Konkurs na dotację dla Samorządów Uczniowskich – grupa pod opieką pani Natalii Siwek walczy o grant finansowy.

Zapraszamy całą społeczność szkolną do wspólnych działań! Razem możemy więcej!

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content