Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Szkolne Koło Wolontariatu

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Koło powołane zostało w celu zaangażowania naszych uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym oraz zapoznania z ideą wolontariatu. Członkowie Koła udzielają wsparcia innym – swoim rówieśnikom, osobom potrzebującym czy społeczności lokalnej.

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu:

– umieszczanie informacji związanych z pomocą innym ludziom i zwierzętom na stronie internetowej szkoły, Facebooku oraz szkolnym Instagramie,

– rozmieszczanie wykonanych plakatów o idei wolontariatu oraz akcjach w szkole,

– wykonywanie zdjęć z każdej akcji i jej opisów oraz zamieszczanie materiału na szkolnej stronie internetowej,

– organizacja spotkań uczniów – wolontariuszy z osobami pracującym w ośrodkach świadczących pomoc innym, w celu poznania ich roli w placówkach (MOPR, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Dom Dziecka, Dom Seniora, Fundacje i Organizacje charytatywne, PCK, Poznańskie Centrum Wolontariatu),

– udział w szkoleniach dla młodych wolontariuszy – Poznańskie Centrum Wolontariatu,

– współpraca wolontariuszy z Radą Rodziców w organizacji akcji tematycznych,

– organizacja wspólnych akcji z Radą Osiedla – piknik osiedlowo- szkolno- parafialny,

– organizacja spotkań i imprez dla seniorów w okolicznych domach kultury (Koncert Świąteczny, Dzień Babci i Dziadka, Wieczernica, itp.)

– organizowanie akcji i realizacja programów we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym PCK w Poznaniu,

– realizacja programów PAH,

– organizacja i obchody „Tygodnia Wolontariatu”,

– udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

– kiermasze w okresach świątecznych,

– Akcja „Paczka dla Seniora” – współpraca z Domem Seniora,

– paczki świąteczne dla dzieci z Domów Dziecka,

– uczestnictwo w akcji zbierania nakrętek,

– wspomaganie fundacji „Szlachetny bohater”,

– program rówieśniczej edukacji – udzielanie wzajemnych korepetycji i pomocy w nauce,

– podejmowanie zadań dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb placówki i koła,

– czyszczenie i porządkowanie zaniedbanych nagrobków na miejskim cmentarzu.

Opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu: Natalia Siwek

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content